Maturitní zkouška


Studium na střední škole je ukončováno maturitní zkouškou dle Vyhlášky č. 177/2009 Sb.  v platném  znění. Maturitní zkoušky se konají  v jarním zkušebním období a v podzimním zkušebním období. Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí - společné (státní) a profilové (školní).

 Zde najdete vše důležité:

Aktuální informace pro školní rok 2019-2020

Obecné informace

 

 

Společnou část maturitní zkoušky tvoří povinné zkoušky:

 1. Český jazyk a literatura
 2. Cizí jazyk nebo matematika
 • Nepovinné zkoušky si může (ale nemusí) žák zvolit z nabídky dané školou, a to maximálně 3.

Profilová část maturitní zkoušky je plně v kompetenci ředitele školy.

Skládá se ze dvou nebo tří povinných zkoušek. Profilové zkoušky  mohou mít formu písemné zkoušky, praktické zkoušky nebo ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí nebo formu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí. Žák má možnost konat i v profilové části až 2 nepovinné zkoušky. Nabídku zkoušek stanoví pro příslušný školní rok ředitel školy.

Profilovou část vykoná žák úspěšně tehdy, pokud uspěje u všech povinných zkoušek. V případě neúspěchu má žák právo na dvě opravné zkoušky z každého předmětu, z něhož neuspěl.

Více informací na novamaturita.cz.

Články rubriky

Seznam literárních děl

 • 4. Září 2020 - 7:50

Seznam literárních děl pro ústní část maturitní zkoušky z Českého jazyka a literatury pro školní rok 2020/2021 

Maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období

 • 29. Červen 2020 - 5:35

Informace k maturitní zkoušce v podzimním zkušebním období

Maturita 2020

 • 5. Září 2019 - 7:04

Na tomto místě nabízíme ucelený soubor informací pro maturanty.

Předávání maturitních vysvědčení aneb loučení

 • 14. Červen 2019 - 10:44

Předávání maturitních vysvědčení a s tím spojené odměňování za práci a úspěchy našich žáků se odehrávalo ve slavnostním hábitu v prostorách velkolepého secesního sálu Psychiatrické nemocnice v Kroměříži. 

Maturita zdárně za námi

 • 6. Červen 2019 - 9:02

Pátek 31. května 2019 byl posledním maturitním dnem na naší škole.

Praktická maturitní zkouška

 • 30. Květen 2019 - 6:12

Od 13. do 21. května absolvovali praktickou maturitní zkoušku žáci 4. A obor Zdravotnický asistent a od 14. do 16. května žáci 4. B obor Sociální činnost.

Zvonili

 • 13. Květen 2019 - 7:58

V pondělí 29. 4. 2019 probíhalo na SZŠ vše ve znamení posledního zvonění 4. ročníků. 

Maturita 2019

 • 21. Září 2018 - 8:28

Na tomto místě nabízíme ucelený soubor informací pro maturanty. Rádi veškeré údaje blíže vysvětlíme a upřesníme. Informace budeme průběžně dle potřeby aktualizovat.

Slavnostní vyřazení maturantů

 • 12. Červen 2018 - 11:37

Velkou společenskou událostí 4. ročníku je předávání maturitních vysvědčení. 

Tak už jsme začali!

 • 16. Květen 2018 - 10:09

V pondělí 14. 5. 2018 jsme zahájili praktickou maturitní zkoušku. 

Stránky