Kariérové poradenství


Činnost kariérového poradce se řídí vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních (Vyhláška č. 72/2005 Sb., novelizovaná vyhláškou č. 116/2011 Sb. a vyhláškou 197/2017 Sb.)

Kariérový poradce poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům poradenství v otázkách profesního uplatnění, rozvíjení schopností žáků a utváření předpokladů jejich profesní orientace, v otázkách uplatnění se na trhu práce i v otázkách dalšího navazujícího studia .

Kariérový poradce se zaměřuje na činnosti v těchto oblastech:

 • poskytování pomoci v oblasti pracovního uplatnění žáků a vstupu na trh práce
 • poskytování pomoci při zvyšování kvalifikace nebo možnosti dalšího pomaturitního studia a vzdělávání
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP)
 • spolupráce s ÚP a regionálními zaměstnavateli
 • spolupráce se zákonnými zástupci

KARIÉROVÝ PORADCE

Mgr. Veronika Stará

Konzultační hodiny:

 • pondělí: 10:00 – 10:45 hod.
 • čtvrtek:  12:40 – 13:25 hod.

 Konzultace je možná kdykoliv po předchozí domluvě                      

 Kontakty

 • osobní kontakt: SZŠ Kroměříž, přízemí, místnost 159
 • 577 002 267
 • e-mail: stara.v@szskm.cz
 • elektronická schránka důvěry: www.schranka-duvery.cz/schranka/969ab9bc

 

 

 

Články rubriky

Kam po škole?

 • 6. Listopad 2018 - 5:55

Dne 5. listopadu 2018 se v aule SZŠ konala beseda pro 4. ročníky s naší bývalou absolventkou a nyní studentkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty humanitních studií.