Aktuální informace - přijímací řízení

Otevírané obory

  • 20. Září 2017 - 11:42

Ve školním roce 2018/2019 otevíráme tyto obory s maturitní zkouškou:

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

  • 12. Červen 2017 - 12:38

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do 1.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

  • 17. Květen 2017 - 7:57

Ředitelka SZŠ Kroměříž vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku pro školní rok 2017/2018

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

  • 28. Duben 2017 - 13:35

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do 1.

Kriteria přijímacího řízení

  • 19. Prosinec 2016 - 10:43

Základní podmínkou přijetí ke studiu do oboru 53-41-M/01 Zdravotnický asistent i do oboru 75-41-M/01 Sociální činnost je doložení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Zdravotní způsobilost dokládá uchazeč prostřednictvím přihlášky ke vzdělávání, do níž registrující lékař uchazeče zaznamená závěr o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.

Přijímačky nanečisto a přípravné kurzy

  • 18. Prosinec 2016 - 9:45

SZŠ Kroměříž pořádá:

Přijímačky nanečisto

  • 30. Listopad 2016 - 13:25

SZŠ Kroměříž pořádá pro zájemce o denní formy studia oboru Zdravotnický asistent a Sociální činnost příjímací zkoušky „nanečisto“. 
Jedná se o písemné didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Přípravný kurz

  • 30. Listopad 2016 - 7:51

SZŠ Kroměříž pořádá pro zájemce o  studium oboru zdravotnický asistent přípravný kurz na přijímací zkoušku. Obsahem přijímací zkoušky budou celostátně zadávané didaktické testy z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Kritéria přijímacího řízení

  • 20. Září 2016 - 11:45

Kritéria přijímacího řízení budou zveřejněna nejpozději do 31. ledna 2017.

Přijímací zkouška

  • 14. Září 2016 - 11:24

V rámci přijímacího řízení do 1. ročníku oboru 53-41-M/01 Zdravotnický asistent konají uchazeči jednotnou přijímací zkoušku absolvováním 2 didaktických textů: testu z českého jazyka a literatury a testu z matematiky .

Stránky