Akce doplňující výuku


Škola naplňuje cíle vzdělávání i prostřednictvím akcí, které doplňují výuku. Všechny akce jsou organizovány s ohledem na harmonogram školního roku a v souladu a tematickými plány jednotlivých předmětů. Jedná se především o exkurze, projektové dny, divadelní a filmová představení, přednášky, besedy, konference a jiné zajímavé aktivity,  o kterých lze získat podrobnější informace v níže uvedených článcích. 

Články rubriky

"Rachel´s Conversation Club"

  • 15. Říjen 2019 - 13:30

Chcete se zlepšit v anglickém projevu?

Exkurze do Brna

  • 8. Říjen 2019 - 11:23

Masarykův onkologický ústav v Brně je specializovaným onkologickým centrem s nadregionální působností. 

Den seniorů

  • 3. Říjen 2019 - 12:45

Dne 2. října se naše škola zúčastnila Dne seniorů.

Naše první exkurze do nemocnice

  • 1. Říjen 2019 - 5:08

27.9.2019  jsme poprvé v rámci studia navštívili Kroměřížskou nemocnici,

Evropský den jazyků – TALK TO ME

  • 30. Září 2019 - 8:05

Dne 26. září se – stejně jako po celé Evropě – uskutečnil na naší škole již tradiční Evropský den jazyků, jenž byl tentokrát pojat trochu jinak, než tomu bylo v předchozích letech. Pět tříd, které se tohoto projektového dne zúčastnily, navštívilo Arcibiskupský zámek v Kroměříži, Knihovnu Kroměřížska a Muzeum Kroměřížska.

Crash testy

  • 24. Září 2019 - 12:06

V pátek 20. 9. 2019 jsme se zúčastnili akce Crash testu na Velkém náměstí v Kroměříži, kde se nacházely různé simulace nehod.

Divadlo ,,Sociální světy´´

  • 16. Září 2019 - 15:42

V pátek 13. září 2019 proběhlo v prostorách auly SZŠ Kroměříž divadelní představení Volného divadla ze Zlína.

Kurz trénování paměti

  • 10. Září 2019 - 10:48

SZŠ Kroměříž pořádá KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI pro veřejnost

Seznamovák plný dobrodružství

  • 9. Září 2019 - 13:54

Ve čtvrtek 5.9 2019 se v ranních hodinách vydali žáci tříd 1.A a 1.S na dvoudenní adaptační kurz, který se konal v nádherné přírodě na Rusavě.

Nový obor ,,PRAKTICKÁ SESTRA“

  • 6. Září 2019 - 13:23

,,Odborně zdatný absolvent uplatnitelný na trhu práce ve zdravotnickém resortu ev. v sociálních službách, připravený celoživotně se vzdělávat a vést kvalitní osobní i profesní život.“  To je ve zkratce formulovaný cíl studia nového maturitního oboru Praktická sestra. 

Stránky