Provoz školy a organizace výuky od 4. ledna 2021

  • 30. Prosinec 2020 - 20:40

Milí žáci, vážení rodiče,

s ohledem na usnesení vlády ze dne 23.12.2020 je provoz školy od pondělí 4.1.2021 organizován takto:

Osobní přítomnost žáků ve škole je zakázána. Výuka probíhá distančním způsobem s výjimkou praktického vyučování žáků oboru Zdravotnický asistent a s výjimkou předem dohodnutých individuálních konzultací (jeden žák + jeden učitel).

Distanční výuka je zabezpečena takto:

  • výuka teoretických všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů je realizována dle upraveného rozvrhu výuky: https://szskm.bakalari.cz/bakalari/timetable/public Distanční výuka neprobíhá v předmětu tělesná výchova, zdravotní tělesná výchova, hudební výchova a výtvarné činnosti.
  • distanční vyučování je i nadále realizováno prostřednictvím videokonferencí pomocí služby Google Meet. Studijní opory mají žáci k dispozici na www.szskm.cz  v aplikaci Moodle.
  • účast žáků na distančním vzdělávání je povinná. Případnou neúčast je nezbytné dokládat a omlouvat stejně, jako v případě nepřítomnosti na prezenční výuce.

Praktické vyučování je zabezpečeno takto:

  • učební praxe 3. a 4. ročníků denní i večerní formy studia oboru Zdravotnický asistent probíhat dle upraveného rozvrhu hodin a v souladu s plány učební praxe.
  • učební praxe 4. ročníku oboru Sociální činnost je zrušena, dílem je nahrazena distanční výukou odborných předmětů dle upraveného rozvrhu výuky.

Žáci mají povinnost být v kontaktu s třídními učiteli, kteří jim poskytují a případně upřesňují aktuální sdělení.

Úřední hodiny jsou stanoveny takto: pondělí: 9.00 - 11.00, středa: 9.00 - 11.00, kontakt: 577 002 250, sekretariat@szskm.cz

Výuka kvalifikačních kurzů je do odvolání pozastavena.

Tělocvična je pro veškerý provoz uzavřena.                     

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27.12.2020 do 10.1.2021 zde.

 

PhDr. Ludmila Hanáková, ředitelka školy

v Kroměříži 30. prosince 2020

 


Související články