Projektový den ZŠ Slovan na SZŠ KROMĚŘÍŽ

  • 12. Květen 2019 - 12:19

26. 4. 2019 na Střední zdravotnické škole Kroměříž probíhal projektový den Základní škola Slovan.

Celá akce probíhala v prostorech SZŠ Kroměříž, kdy žáci 7. tříd měli možnost si nanečisto vyzkoušet poskytování první pomoci ve čtyřech modelových situacích na jednotlivých stanovištích, kde samotnými aktéry byli žáci Základní školy Slovan.

Při modelových situacích si tak žáci základní školy mohli prakticky vyzkoušet poskytování první pomoci při hypoglykemickém šoku, popálenině, masivním krvácení, poranění hlavy a také nácvik resuscitace na počítačovém modelu.

Žáci jednotlivých tříd byli rozděleni do čtyř skupinek a měli za úkol danou situaci správně vyřešit. Každá modelová situace vyžadovala pohotové zhodnocení zdravotního stavu a na jeho základě provést neodkladné poskytnutí první pomoci. U žáků byly hodnoceny různé aspekty při poskytování první pomoci, např. týmová práce, organizace, obecné vědomosti, znalosti zdravotnických potřeb aj. Posléze byl evaluován provedený postup s hodnocením skupiny příslušným počtem bodů a následným doplněním správnosti jednání.  Žáci se aktivně podíleli při poskytování první pomoci a nabyté znalosti a praktické dovednosti mohou využít v případě potřeby v reálných podmínkách běžného života.

Mgr. Petra Strnadelová,koordinátorka první pomoci

Fotogalerie zde

 


Související články