Projektový den terciánů Gymnázia Holešov

  • 13. Květen 2019 - 7:59

Ve dnech 13. a 14. května zavítali na naši školu terciáni Gymnázia.

V těchto dvou dnech se žáci dozvěděli postupy a novinky v poskytování první pomoci. Především si však vše prakticky vyzkoušeli na svých kamarádech, či výukových modelech při autentických modelových situacích.        Na závěr si své nabyté vědomosti a dovednosti ověřili poskytováním první pomoci s použitím improvizovaných pomůcek ve svém balíčku na 6 stanovištích s reálnými situacemi se dvěma zraněnými, které zinscenovali žáci 1. a 2. ročníku oboru zdravotnický asistent. Základy první pomoci všichni úspěšně zvládli a obdrželi od nás certifikát i s velkou pochvalou za kázeň, spolupráci a bravurně vyřešené nelehké situace ze života. Velice nás těší, že si tuto akci užili a chválí i sami žáci tercie. A my se budeme těšit na další skvělou spolupráci.

Mgr. Strnadelová Petra, garant první pomoci

Fotogalerie zde

V rámci této akce, kterou pořádá SZŠ Kroměříž, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

 


Související články