Program „EU peníze středním školám“

  • 17. Říjen 2012 - 8:37

Program „EU peníze středním školám“

 

Operační program:      CZ.1.07 - OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

Oblast podpory:          7.1.5 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách

Název projektu:          Zkvalitnění výuky všeobecně vzdělávacích předmětů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0436

 

Role školy- realizátor

 

 

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání. Z nabízených šablon je realizováno: II/1 Individualizace výuky cizích jazyků, II/3  Metodický kurz pro učitele cizích jazyků a  III/1 Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií

 

Šablony se využijí pro podporu a zefektivnění výuky v oblasti přírodovědného, matematického a jazykového vzdělávání. Budou podpořeny předměty biologie, chemie, matematika, anglická konverzace a německá konverzace.

Zkvalitněním a zefektivněním výuky vybraných předmětů se posílí motivace žáků k učení a podpoří jejich vztah k všeobecnému vzdělávání.

 

Výuka daných předmětů prostřednictvím nových metod a nástrojů je situována do prostředí učebny s inovovanými podmínkami v oblasti informačních technologií.

 

 

Mgr. Zdeňka Kuciánová

 

 


Související články