Profesní růst učitelů odborných předmětů

  • 5. Leden 2015 - 12:04

Učitelky odborných předmětů SZŠ Kroměříž mají v letošním školním roce jedinečnou příležitost načerpat aktuální poznatky v nejrůznějších oblastech ošetřovatelství a medicíny.

Vzdělávání probíhá v podobě několikahodinových stáží v reálných podmínkách vybraných klinických pracovišť - v partnerské Kroměřížské nemocnici a.s. a na dalších renomovaných zdravotnických pracovištích v rámci republiky. V seznamu stážových míst figuruje např. Institut klinické a experimentální medicíny a Protonové centrum v Praze, dále Oční klinika Gemini ve Zlíně, Rehabilitační ústav Luže – Košumberk, Psychiatrická nemocnice v Kroměříži nebo  Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie Brno.

V Kroměřížské nemocnici jsou stáže organizovány na následujících pracovištích: oddělení intenzivní medicíny, otorinolaryngologie, urologie a hemodialýza. Zajímavým stážovým místem je Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje – oblast Kroměříž.

Vzhledem k dynamickému rozvoji v oblasti zdravotnických služeb je možnost osobního kontaktu s klinickou praxí využívána vyučujícími s velkým zájmem. Na všech pracovištích se setkáváme s ochotným a vstřícným jednáním personálu. Tato aktivita jednoznačně přispívá k navýšení odborných kompetencí pedagogů a následně zkvalitňuje i úroveň odborné výuky.

Stážové pobyty jsou realizovány prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a hrazeny z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Samostatná fotogalerie Gemini

Samostatná fotogalerie Psychiatrická nemocnice

Samostatná fotogalerie Luže - Košumberk

Samostatná fotogalerie Protonové centrum

Samostatná fotogalerie Interní stáže Kroměříž


Související články