Přehlídka středních škol v Holešově

  • 29. Říjen 2018 - 5:17

Dne 25. října 2018 se v prostorách holešovského zámku uskutečnila přehlídka středních škol a pracovního uplatnění, určená pro žáky vyšších ročníků základních škol, jejich rodiče, pedagogy, ale i pro širokou veřejnost.

Akce se z celého regionu zúčastnilo celkem 46 středních škol a učilišť mnoha oborových zaměření a šest s nimi úzce spolupracujících firem.

Naši školu na této akci prezentovaly žákyně třetího a čtvrtého ročníku oborů Zdravotnický asistent (jenž má být od školního roku 2019/2020 transformován na obor Praktická sestra) a Sociální činnost, jimž tímto velmi děkujeme za jejich ochotu i nasazení, které do rozhovorů s mnoha uchazeči v průběhu celého dne vkládaly. Zájemci o studium na SZŠ Kroměříž z řad dívek i chlapců obdrželi mnoho praktických informací o průběhu samotného studia, odborné praxi či studiu předcházejícím přijímacím řízení a přípravných kurzech. V neposlední řadě byli taktéž srdečně pozváni na plánované dny otevřených dveří, jež se na naší škole uskuteční hned v několika termínech.

Mgr. Dagmar Pařenicová

Fotogalerie zde

V rámci této akce, kterou pořádá SZŠ Kroměříž, byly pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Související články