Přednáška pro žáky 4. ročníku - služba EURES

  • 7. Březen 2019 - 8:21

Dne 4. 3. 2019 se na SZŠ Kroměříž ve spolupráci s ÚP ČR konala zajímavá přednáška pro žáky 4. ročníku, kdy jim v souvislosti s kariérovým poradenstvím byla představena služba EURES.

Základním úkolem sítě EURES je poskytovat služby užitečné všem pracujícím, uchazečům a zájemcům o práci i zaměstnavatelům, kteří mají zájem využívat práva volného pohybu osob. Poskytování služeb EURES je umožněno dvěma základními cestami: na jedné straně to jsou databáze přístupné na Evropském portále pracovní mobility, na straně druhé to jsou informační a poradenské služby nabízené EURES poradci a kontaktními pracovníky EURES, kteří působí na krajských pobočkách a kontaktních pracovištích ÚP ČR. Prostřednictvím této přednášky žáci získali informace, jak hledat zaměstnání či studovat i mimo ČR.

Mgr. Veronika Stará, Kariérový poradce

 


Související články