Pozvánka

  • 19. Březen 2015 - 7:10

na schůzku výboru občanského sdružení – Harmonie, která se uskuteční dne 9. dubna 2015 v 15.15 hod. v učebně psychologie (č.147) v přízemí budovy školy, Albertova 4261, Kroměříž.

Program jednání:

1. Úvod

2. Připomínky k novým stanovám Harmonie

3. Volba nového předsedy Harmonie

4. Změna ve složení výboru Harmonie

5. Hospodaření sdružení

6. Proběhlé akce školy

7. Plánované akce školy

8. Různé

 

Mgr. Martina Vaculíková Bílková

                             

                  


Související články