Pokyny pro domácí vzdělávání žáků

  • 30. Duben 2020 - 11:20

Milí žáci,v níže uvedených tabulkách je pro vaši informovanost zpracován přehled učiva, které bylo naplánováno pro standardní výuku jednotlivých oborů a forem vzdělávání pro období od 11. 3. 2020

Chceme vás dnes vybídnout k domácímu vzdělávání a speciálně žáky 4. ročníků také k poctivé přípravě na maturitní zkoušku. Uvědomujeme si, že tento nový, netradiční a samostatnější způsob vzdělávání na vás klade zvýšené nároky, proto jsme k uvedeným okruhům učiva připravili jednak studijní opory - výukové materiály, prezentace, studijní texty apod., jednak různé způsoby ověřování naučených vědomostí (pracovní listy, modelové situace, cvičení, testy aj.).

Obojí máte k dispozici na školním MOODLE. Studijní opory budou k dispozici od čtvrtka 12.3., úkoly k ověřování znalostí od pondělí 16.3. V případě ztráty přístupových údajů do MOODLE si náhradní údaje vyžádejte od Mgr. Michala Pátka (patek.m@szskm.cz).

Milí žáci, ke konzultacím s vyučujícími neváhejte využít elektronickou komunikaci.

Těšíme se na vás!

Vaši učitelé

Přehled učiva pro období od 26. 3 - 8. 4. 2020: Praktická sestraZdravotnický asistentSociální činnost

Přehled učiva pro období od 16. - 25. 3. 2020: Praktická sestra, Zdravotnický asistent, Sociální činnost

 

 

 

 

 


Související články