Olympiáda z českého jazyka

  • 20. Leden 2020 - 6:22

Dne 13. ledna 2020 se na naší škole konalo – jak je tomu již po dlouhá léta zvykem – školní kolo Olympiády z českého jazyka. 

Celkem pět studentů nejprve změřilo své síly v mluvnické části, která obsahovala mnoho záludných otázek a v mnoha případech i intelektuálně náročných úloh. Po tomto tréninku v gramatice se následně pisatelé pustili do psaní slohové práce, jejíž jediné zadání pro tento rok znělo „Co všechno umí podzim“. Účastníci vytvořili velmi zdařilé práce napříč širokým spektrem slohových útvarů – vypravováním počínaje a konče zdařilými esejisticko - úvahovými texty.

Studenti, kteří se umístili na předních příčkách (Žaneta Černošková, Tereza Šílová, Radim Přikryl), budou za své výkony vyučujícími českého jazyka a vedením školy oceněni knihami z oblasti současné české literatury. Trojici výherců upřímně děkujeme za účast a blahopřejeme jim.

Do okresního kola, jež v tomto roce proběhne na Gymnáziu Kroměříž dne 20. ledna, postupují Žaneta Černošková a Radim Přikryl. Oběma studentům přejeme mnoho štěstí.

Mgr. Patrik Dudek za PK českého jazyka a společenskovědních předmětů      


Související články