Odborník ve výuce

  • 5. Listopad 2019 - 9:21

Poskytování první pomoci se může týkat každého z nás.

Jakým způsobem poskytuje první pomoc PČR, jaké pomůcky používají a jak se orientovat na místě nehody? Na tyto otázky jsme se pokusili najít odpověď při besedě s vrchním instruktorem PČR.

Beseda byla určena pro žáky 1.ročníku v rámci výuky První pomoci. Rozhodně však nečekejte pouze suchou teorii. Celá beseda se nesla v duchu praktických ukázek, nácviku poskytování první pomoci, ale i seznámení se s novými, odbornými pomůckami, které používá PČR.

Mgr. Barbora Hofrová

 


Související články