Od října startují zájmové aktivity pro žáky

  • 9. Září 2013 - 10:40

Organizace aktivit pro žáky v mimovyučovacím čase se chýlí k závěru.

Od října mohou žáci trénovat v poskytování první pomoci, posilovat svou tělesnou zdatnost, pracovat s předškolními dětmi v preventivních programech, pomáhat druhým jako dobrovolníci, věnovat se digitální fotografii, pracovat ve školním centru zdraví, navštěvovat divadelní představení, účastnit se nabízených kurzů a seminářů pro pomaturitní uplatnění či dle studijních zájmů hlouběji proniknout do obsahu některých odborných i všeobecně-vzdělávacích předmětů. Je z čeho vybírat, záleží jen na osobní volbě každého z žáků.

 

 

 


Související články