Nové přístupy k výuce ošetřovatelské péče o nemocné s psychiatrickým onemocněním.

  • 14. Prosinec 2018 - 11:03

Ve dnech 27. a 28. listopadu 2018 pořádala naše škola vzdělávací program pro odborné učitele zdravotnických škol z celé České republiky s názvem Nové přístupy k výuce ošetřovatelské péče o nemocné s psychiatrickým onemocněním.

Kurz se uskutečnil v rámci projektu „Vzdělávací programy pro učitele odborných předmětů na středních zdravotnických školách“ a je akreditován u MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Pro naši školu je ctí, že jsme se mohli ujmout hostitelské role tohoto odborného vzdělávacího kurzu, kde byla projednána celá řada aktuálních témat z oblasti etiky, vedení odborného vzdělávání a hlavně z oblasti psychiatrické péče, která byla obohacena i o prohlídku komplexu psychiatrické léčebny.

Vzdělávacího kurzu se účastnilo celkem 17 pedagogů z různých částí naší republiky. Jednotlivé přednášky si mohli přijít ve volné chvíli vyposlechnout i naši učitelé. V letošním kalendářním roce se jednalo již o druhý kurz, který byl stejného zaměření. První vzdělávací program proběhl v polovině června roku 2018, kterého se účastnilo 16 učitelů.

Díky pozitivnímu hodnocení účastníků kurzu, můžeme považovat obě akce za úspěšné a již nyní se těšíme na účastníky i přednášející dalšího vzdělávacího kurzu.

Na závěr patří velké díky všem přednášejícím, za jejich profesionální přístup a velký přínos pro odbornou výuku.

Mgr. Lucie Skácelíková

 


Související články