Návštěva výzkumného týmu Fakulty sportovních studií MU na naší škole

  • 13. Listopad 2017 - 11:41

Výzkumný tým Fakulty sportovních studií (Masarykova univerzita Brno), který vedl Mgr. Eduard Hrazdíra, Ph.D., prováděl dne 9. 11. 2017 na naší škole antropometrické měření a měření složení těla na přístroji InBody.

Jedná se o výzkum zaměřený na skupinu studentů středních škol (17-19 let) s cílem vysledovat vztahy mezi tělesnou výškou, složením těla a způsobem stravování dětí.

U žáků 4. A bylo po vyplnění dotazníku provedeno měření tělesné výšky a rozpětí paží. Přístroj InBody poskytl následně velmi přesnou analýzu složení těla. Velmi cenné bylo pro naše studenty zejména to, že mohli výsledky analýzy ihned zkonzultovat právě s Mgr. Eduardem Hrazdírou, PhD., který jim poskytl vysvětlení k diagnostice a doporučil vhodnou pohybovou aktivitu a další podněty k zamyšlení. 

Mgr. Kateřina Kováčová

Fotogalerie zde

                                                                                                                          

 


Související články