Nabídka mimovyučovacích aktivit ve školním roce 2012/2013

  • 4. Září 2012 - 13:50

I v novém školním roce mohou žáci školy vybírat z pestré nabídky mimovyučovacích aktivit.

Název aktivityGarantTermín zahájení
Centrum zdravíp. Aronová15.9.
Zdravý úsměvMgr. Procházková8.10.
Kroužek první pomociMgr. Kovářová10.9.
Seminář ze somatologiePhDr. Hanáková25.9.
DobrovolnictvíMgr. Koščová17.9.
Seminář z anglického jazykaMgr. Křížová4.10.
Seminář z matematikyMgr. Kopúnová4.10


Centrum zdraví nabízí široké veřejnosti celoročně aktivity zaměřené na zdravý životní styl, prevenci civilizačních onemocnění a prevenci sociálně-patologických jevů. Příkladem jedné z mnoha akcí je projekt IN = NEKOUŘIT pro ZŠ.


Zdravý úsměv je dlouhodobý preventivní program zaměřený na děti z mateřských škol. Žáci SZŠ Kroměříž dochází do školských zařízení a učí děti správné technice čištění zubů již od nejútlejšího věku.


Kroužek první pomoci probíhá každé pondělí ráno, je určen všem, které zajímá oblast první pomoci nad rámec výuky. Žáci z kroužku se každoročně účastní celostátních soutěží v poskytování  první pomoci.


Seminář ze somatologie je určen všem žákům napříč ročníky, kteří si chtějí doplnit, rozšířit či jen zopakovat znalosti o lidském těle.


Dobrovolnictví je určeno pro ty žáky, kteří jsou ochotni věnovat několik hodin svého volného času nemocným, klientům a dětem bez nároku na odměnu. Žáci navštěvují klienty v nemocnici nebo děti v Klokánku.


Seminář z anglického jazyka připravuje žáky na státní maturitu z jazyka, žáci zde pilují verbální projev, gramatiku, poslech a sloh.


Seminář z matematiky je určen pro žáky, kteří si zvolili matematiku jako maturitní předmět. Seminář slouží jako příprava ke státní maturitní zkoušce z matematiky.
 


Související články