Na vlastní kůži

  • 18. Únor 2020 - 6:38

Dnes 14.2.2020 absolvovala třída 1.A exkurzi na sádrovně v kroměřížské nemocnice.

Žáci si  ověřili zásady přikládání sádrového obvazu v praxi a také si vyzkoušeli správnou manipulaci. Zjistili, že neméně důležitá je i komunikace s nemocným. Zajímavá byla praktická ukázka odstranění sádrové dlahy.Žáci velmi ocenili, že měli možnost si vše na sobě navzájem vyzkoušet.

Mgr. Strnadelová, kmenová vyučující předmětu ,,Ošetřovatelské postupy“


Související články