Mimořádné ocenění naší žákyně Markéty Králové

  • 10. Červen 2014 - 8:22

Dne 10. června 2014 ve zlínské Baťově vile byla hejtmanem Zlínského kraje Stanislavem Mišákem, krajským radním Petrem Navrátilem a dalšími představiteli kraje  oceněna žákyně třídy 3.A Markéta Králová.

Dosáhla vynikajících výsledků v mimoškolní činnosti, a to v oblasti první pomoci. Markéta tři roky pracuje v kroužku první pomoci, v rámci něj se podílí i na výuce první pomoci u žáků základních škol a na instruování široké veřejnosti.  Zkušenosti ze své bohaté předchozí činnosti efektivně zúročila v dubnu na soutěži první pomoci ve Lhotce u Mělníka.

Žákyně byla velitelkou vítězného družstva, které se zúčastnilo celostátní soutěže v první pomoci mezi zdravotnickými školami. Letošní  9. ročník se konal 23. a 24. 4. 2014. Jde o soutěž v odborných znalostech a dovednostech prováděných vždy v reálných podmínkách přírodního prostředí. Naše vítězné družstvo změřilo síly s dvaceti čtyřčlennými družstvy z celé ČR. Výtečně zvládlo tyto simulované životní situace:

- překotný porod v lese – dokončení porodu a oživování novorozence

- oživování tonoucího vodáka včetně ošetření ostatních členů posádky loďky

- poranění dvou parašutistů – otevřená zlomenina, otevřené poranění břicha

- řešení situace aktivistů bránících dřevorubcům v kácení stromů – poranění páteře, amputace ruky,

- poranění v obličeji

Markéta jako velitelka družstva prokázala ucelený soubor znalostí a dovedností z oblasti zdravotnictví, ale i osobní zralost a morální kvalitu budoucího zdravotníka. Poděkování míří i k její rodině, která jí vytvořila takové podmínky, aby mohla uspět i tak výrazným způsobem, jako je letošní vyznamenání. Ke gratulaci se připojují všichni pracovníci i žáci školy.

Mgr. Martina Bílková

Fotogalerie zde


Související články