Mezinárodní den ošetřovatelství

  • 19. Květen 2015 - 11:00

„Díky nemoci známe hodnotu zdraví, díky zlu hodnotu dobra, díky hladu sytost, díky únavě odpočinek.“  Hérakleitos

Centrum zdraví při Střední zdravotnické škole Kroměříž  pořádalo již  14. ročník  MDO. Mezinárodní den ošetřovatelství se pořádá na počest narození Florence Nightingalové / 12. 5. 1820/. Florance Nightingalové byla anglická ošetřovatelka šlechtického původu, autorka odborné literatury a průkopnice srovnávací lékařské statistiky. Byla známá jako „dáma s lucernou“ /“The Lady with the Lamp“/ a druhou nejznámější osobností po královně Viktorii ve viktoriánské době.

Dne 7. 5. 2015 v příjemném prostředí Domu kultury v Kroměříži připravili učitelé, žáci a partneři školy pro občany města Kroměříže zdravotně preventivní program, kde měli možnost seznámit se s diagnostikou a prevencí nádorových onemocnění, změřit hladinu cholesterolu, glykémie, krevní skupinu, vitamíny a minerály v krvi. V nabídce byly i různé ochutnávky zdravých jídel i s recepty. Jednou s  možností jak relaxovat byla i masáž, kterou prováděli žáci školy. Nezapomněli jsme ani na přístrojová měření, vyšetření zraku, kůže a analýza těla. Součástí akce byla i prezentace kompenzačních pomůcek pro neslyšící a nevidomé občany. Letos poprvé s námi spolupracovala i Kroměřížská nemocnice a.s. . Zdravotní sestry prezentovaly kompenzační pomůcky pro klienty, kteří jsou po operaci tlustého střeva, předávaly rady, jak si pomůcky zaopatřit, na koho se obrátit v případě pomoci. Také gynekologicko-porodní oddělení prezentovalo  nové pomůcky ke kojení,  kojící kloboučky, odsávačky, masti, hojivé kloboučky a jiné.

Spolupráce žáků, učitelů a všech partnerů byla hodnocena jednoznačně kladně. Rozšíření nabídky o řadu nových vyšetření, prezentací, konzultací
a přednášek v podobě „prevence zdraví“ se ukázalo jako krok správným směrem. Tento pozitivní závěr je nejlepším oceněním obětavé práce všech, kteří se na přípravě a organizaci podíleli.

Děkujeme všem žákům i učitelům Střední zdravotnické školy Kroměříž a také všem spolupracujícím organizacím a institucím za jejich vstřícný přístup. Bez nich by Centrum zdraví nedokázalo plnit své poslání: prosazovat zásady zdravého životního stylu a tím přispívat k podpoře a udržení dobrého zdraví celé populace

„Člověk je jen tehdy na duchu i na těle zdráv, když je mu hračkou všeho konání duševní i tělesné“.  Christoph Martin Wieland

Mgr. Věra Koščová

Statistika zde

Fotogalerie zde


Související články