Maturitní zkouška ve školním roce 2011/2012 - termíny pro konání opravné zkoušky a náhradní termíny

  • 12. Červen 2012 - 13:55

Maturitní zkouška ve školním roce 2011/2012 - termíny pro konání opravné zkoušky a náhradní termíny

a) Ústní zkouška

  • Společná část     14. 9. 2012
  • Profilová část     14. 9. 2012

b)  Písemná zkouška

Zkouška proběhne v období od 3. 9. – 7. 9. 2012. Zveřejnění termínu a místa konání bude určeno nejdříve 15. 8. 2012.

Veškeré podrobnosti k opravným zkouškám, k přihlašování k MZ, k organizaci zkoušky aj. lze získat u zástupkyně ředitelky, Mgr. Zdeňky Kuciánové (tel.: 573 337 779, e-mail: zastupce1@szskm.cz).


       19. 6. 2012                                                                               Mgr. Dagmar Ondrušková


Související články