Maturita zdárně za námi

  • 6. Červen 2019 - 9:02

Pátek 31. května 2019 byl posledním maturitním dnem na naší škole.

Maturita začala již 10. dubna 2019, a to písemnými pracemi z českého a anglického jazyka a dále v květnu pokračovala didaktickými testy. Jelikož jsme odbornou školou, následovala praktická maturitní zkouška na předem vylosovaných pracovištích interny a chirurgie (u žáků oboru Zdravotnický asistent) a v Domově pro seniory na Erbenově nábřeží pro žáky oboru Sociální činnost. Poslední květnový týden skládali naši maturanti poslední část maturitní zkoušky – ústní zkoušku. Při ústních maturitních zkouškách jsme mohli slyšet znalosti žáků z oblasti českého a anglického jazyka a v odborné části z psychologie a komunikace a dle oboru z odborných předmětů Teorie ošetřovatelství či Sociální péče. Maturity jsou zdárně za námi a všichni se těší na slavnostní předávání maturitních vysvědčení, které se bude konat v historickém sále Psychiatrické nemocnice v pátek 7. 6. 2019 od 13:00 hodin za zvuku libých tónů žáků kroměřížské Konzervatoře P. J. Vejvanovského.

Přejeme všem absolventům hodně štěstí a příjemný pocit z vykonané práce.

Mgr. Hana Kovářová, vedoucí praktického vyučování, třídní učitelka 4. A

Fotogalerie zde

V rámci této akce, kterou pořádá SZŠ Kroměříž, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 


Související články