Maturita 2021

  • 5. Září 2020 - 7:04

Na tomto místě nabízíme ucelený soubor informací pro maturanty.

Aktuální informace z Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) naleznete na https://maturita.cermat.cz/

Důležité termíny pro třídu 4. A (Zdravotnický asistent):

22. 4. 2021uzavření klasifikace za 2. pololetí šk. roku 2020/2021
22. 4. 2021písemné práce z CJL - zrušeno 
23. 4. 2021písemné práce z ANJ- zrušeno 
26. 4. 2021klasifikační porada
30. 4. 2021vydávání vysvědčení za 4. ročník
3. - 4. 5. 2021didaktické testy z CJL, ANJ, MAT
do 10. 5. 2021omluvení neúčasti na společné části MZ (didaktické testy); pokud je důvodem neúčasti onemocnění Covid - 19, pak lze současně s omluvenkou podat přihlášku k mimořádnému termínu společné části MZ
10. 5. - 18. 5. 2021praktické maturitní zkoušky
do 18. 5. 2021podání přihlášky k mimořádnému termínu společné části MZ (didaktické testy) spolu s dokladem o odpracování nejméně 160 hodin ve zdravotnických či sociálních zařízeních v případě, že žák neuspěl u společné části MZ (didaktické testy)
17. 5.  – 25.5. 2021 "svatý týden"
24. 5.  – 28. 5. 2021ústní maturitní zkoušky
14. 6. - 15. 6. 2021mimořádný termín konání společné části MZ (didaktických testů) na spádových školách
do 30. 6. 2021podání přihlášky k opravné či náhradní zkoušce profilové části MZ

 

Důležité termíny pro třídu 4. S (Sociální činnost):

22. 4. 2021písemné práce z CJL - zrušeno
23. 4. 2021písemné práce z ANJ- zrušeno
3. - 4. 5. 2021didaktické testy z CJL, ANJ, MAT
do 10. 5. 2021omluvení neúčasti na společné části MZ (didaktické testy); pokud je důvodem neúčasti onemocnění Covid - 19, pak lze současně s omluvenkou podat přihlášku k mimořádnému termínu společné části MZ
10. 5. 2021uzavření klasifikace teoretických předmětů za 2. pololetí
11. - 14. 5. 2021učební praxe
17. - 21. 5. 2021"svatý týden"
do 18. 5. 2021podání přihlášky k mimořádnému termínu společné části MZ (didaktické testy) spolu s dokladem o odpracování nejméně 160 hodin ve zdravotnických či sociálních zařízeních v případě, že žák neuspěl u společné části MZ (didaktické testy)
24. 5.  – 28. 5. 2021ústní maturitní zkoušky
31. 5. - 11. 6. 2021odborná praxe
4. 6. 2021uzavření klasifikace učební praxe a absencí za 2. pololetí
7. 6. 2021klasifikační porada
11. 6. 2021vydávání vysvědčení za 4. ročník
14. 6. - 15. 6. 2021mimořádný termín konání společné části MZ (didaktických testů) na spádových školách, předmaturitní praxe
16. - 22. 6. 2021praktické maturitní zkoušky
do 30. 6. 2021podání přihlášky k opravné či náhradní zkoušce profilové části MZ

Jednotné zkušební schéma písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky naleznete zde

Více informací  zde

 


Související články