Lekce z intimity

  • 20. Prosinec 2017 - 9:58

Dvě prosincová dopoledne, 6. a 18.12.2017, navštívili naši školu žáci základních škol. 

Cílem jejich návštěvy byly Lekce z intimity. Tento soubor přednášek z oblasti intimního zdraví a partnerského poznávání patří již několik let mezi vyhledávané aktivity.

V první části dopoledne byli žáci rozděleni na dívky a chlapce. První blok přednášek byl specializován dle pohlaví. Dívky si zopakovaly anatomii a fyziologii ženského pohlavního ústrojí, chlapci zase mužského pohlavního ústrojí. Tohoto úkolu se ujaly odborné vyučující Mgr. Procházková a Mgr. Hofrová. O problematice prevence pohlavně přenosných nemocí a také pohlavní hygieně přednášeli lékaři Kroměřížské nemocnice – MUDr. Chmelař z urologického oddělení a MUDr. Řezníková z gynekologicko-porodnického oddělení. Jejich přednášky byly velmi zajímavé a poučné a podány zajímavou formou prezentace. Na poslední přednášku paní Mgr. Glotzmanové byli již žáci ZŠ dohromady. Zde si poslechli jak navazovat vztahy, na co se zaměřit, co neopomenout, jak se připravit na pohlavní život a jak se vzájemně k sobě chovat a také ke své osobě.

Doufáme, že témata byla pro naše návštěvníky zajímavá a odnesli si spoustu nových poznatků.

Mgr. Naděžda Procházková, Mgr. Barbora Hofrová

Fotogalerie zde


Související články