Kriteria přijímacího řízení

  • 19. Prosinec 2016 - 10:43

Základní podmínkou přijetí ke studiu do oboru 53-41-M/03 Praktická sestra je doložení zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Zdravotní způsobilost dokládá uchazeč prostřednictvím přihlášky ke vzdělávání, do níž registrující lékař uchazeče zaznamená závěr o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání.

Přijímací řízení do 1. ročníku oboru 53-41-M/03 Praktická sestra, denní forma zahrnuje:

  1. jednotnou přijímací zkoušku;
  2. hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání, konkrétně hodnocení prospěchu a chování z 8. a 9. ročníku základní školy.

Kritérií přijímacího řízení:

  1. výsledek testu z Českého jazyka a literatury - přepočet na body zde
  2. výsledek testu z Matematiky a jejich aplikací - přepočet na body zde 
  3. prospěch z 1. pololetí 9. třídy a z 1. a 2. pololetí 8. třídy ZŠ - přepočet na body zde
  4. chování z 1. pololetí 9. třídy a z 1. a 2. pololetí 8. třídy ZŠ - přepočet na body zde

Celkové hodnocení uchazeče při přijímacím řízení je součtem hodnocení výsledků jednotné zkoušky a prospěchu a chování ze ZŠ. Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení uchazeče podílí nejméně 60%. 

Podle bodového zisku dosaženého jednotlivými uchazeči, stanoví ředitel školy pořadí uchazečů. Při shodě bodů, získaných v hlavních kritériích je dávána přednost uchazečům s lepším výsledkem ve vedlejších kritériích přijímacího řízení. Hlavní i vedlejší kritéria přijímacího řízení vyhlašuje pro příslušný školní rok v zákonem stanovených lhůtách ředitel školy.

Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, rozhodují o přijetí kapacitní možnosti oboru.

Ředitelka školy vyhlásí 1. kolo přijímacího řízení včetně jednotných kritérií pro přijímání nejpozději 31. ledna 2020. 

 

Bližší informace o přijímacím řízení poskytne Mgr. Jana Kopúnová

E-mail:  zastupce1@szskm.cz

Telefon: 577 002 252 (pevná linka) 739 097 577 (mobil)

Místnost: 156

 


Související články