Konverzační soutěž v anglickém jazyce

  • 10. Červen 2014 - 9:11

Dne 21. května se na naší škole pořádala každoroční konverzační soutěž v anglickém jazyce.

Zúčastnili se jí žáci 2. a 3. ročníku. Trojčlenná družstva měla před sebou nelehký úkol, a to, obstát ve třech soutěžních disciplínách – vědomostní kvíz o anglicky mluvících zemích, poslech písně a nakonec konverzační situace spojená se zdravotnickou tématikou. Nejlépe si s těmito nástrahami poradilo družstvo ze třídy 2. A, ve složení: Renata Dočkalová, Karolína Černochová a Tereza Řihošková. Na druhém místě se taktéž umístilo družstvo z 2. A, ve složení: Kateřina Julinová, Natálie Kubíčková a Karel Mačo. Třetí místo získalo družstvo ze třídy 3. A, které bylo oslabené, jelikož bylo ve složení pouze dvou žákyň  – Kateřina Svrčková a Renata Juřenová. Všem vítězům byly předány diplomy a věcné ceny. Taktéž bylo pro ně i pro porotu nachystáno bohaté občerstvení a proto pevně věříme, že se i ostatní žáci těší již na příští rok, aby mohli své nabyté znalosti a vědomosti ukázat v dalším ročníku této oblíbené soutěže.

Zapsala: Mgr. Lenka Křížová

Fotogalerie zde


Související články