Kodex dobrovolníka

  • 18. Listopad 2012 - 9:52

Motto:
           „Dobrota se vrací za vrata dobrých“ (Perské přísloví).

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí.
Dobrovolníkem se může stát v podstatě kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může nabídnout druhým.
Důvodů, proč se lidé stávají dobrovolníky, je velké množství. Dobrovolná činnost jim může přinést pocit užitečnosti, nové zkušenosti, kontakty, nové dovednosti a mnoho dalšího.
V každém případě je důležité, aby činnost dobrovolníka probíhala pod záštitou organizace, která poskytne dobrovolníkovi potřebné zázemí.
Od 1.1.2003 platí zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolnické službě. Ten upravuje pouze podmínky pro státem podporované dobrovolnictví, nikoliv podmínky dobrovolné činnosti obecně. Z toho vyplývá, že neexistuje povinnost dobrovolníků či organizací naplňovat podmínky tohoto zákona, pokud nestojí o podporu státu v této oblasti.

Co je třeba také o dobrovolnictví vědět?
• Dobrovolnictví není oběť (nejlepšími dobrovolníky jsou ti, kteří jsou angažovaní v mnoha aktivitách)
• Dobrovolnictví není amatérismus (aby pomoc byla účinná, musí být efektivně zorganizována)
• Dobrovolníci nejsou levná pracovní síla (dobrovolník nenahrazuje práci profesionálů)

Dobrovolník může přinést radost nejenom tomu, za kým bude docházet, ale podle zkušeností ostatních dobrovolníků tato činnost přináší radost i jim, naplňuje je a umožňuje přehodnotit uspořádání jejich hodnot.

Koordinátorka dobrovolnictví:
Mgr. Věra Koščová


Související články