Kariérové poradenství

  • 19. Duben 2017 - 7:30

V rámci kariérového poradenství proběhl cyklus přednášek pro čtvrté ročníky. 

Cílem bylo pomoci žákům rozhodnout se v otázkách vzdělávání, profesní přípravy a volby zaměstnání.

První přednáška probíhala pod patronací Lucie Peričkové ze Scia a týkala se Národních srovnávacích zkoušek.
V dalších přednáškách Mgr. Hrdinová předložila informace z úřadu práce a PhDr. Petr Snopek představil žákům možnosti studia Ústavu zdravotnických věd, Fakulty humanitních studií, UTB ve Zlíně.

Cyklus přednášek jsme uzavřeli besedou se zaměstnavateli Zlínského kraje. Jejich zástupci prezentovali žákům možnosti uplatnění v zdravotnických či sociálních zařízeních po úspěšném ukončení studia.

Besedy se zaměstnavateli se zúčastnili tito zástupci:

Kroměřížská nemocnice a.s. – PhDr. Zaydlarová

Nemocnice milosrdných sester sv. Vincence de Paul – Sr. Damiána

Sociální služby města Kroměříž – Mgr. Marková, Mgr. Bělohlávková

Nemocnice Atlas Zlín - Bc. Janálová

Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Ing. Sedlářová, Ing. Gazdoš

Děkujeme všem zúčastněným a zejména maturantům přejeme hodně štěstí nejen u maturity, ale i u přijímacích zkoušek a těm, kteří chtějí po absolvování Střední zdravotnické školy nastoupit do pracovního procesu, přejeme dobrou volbu při výběru budoucího povolání.

Mgr. Olga Králíková

Fotogalerie zde


Související články