Jak zkouška probíhá?

  • 6. Duben 2012 - 12:59

Zkouška k ověření profesní kvalifikace Sportovní masáž (kód: 69-007-H) je konána před jedním zkoušejícím – autorizovaným zástupcem autorizované osoby a podle příslušného hodnotícího standardu. 

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl. Hodnotící standard pro profesní kvalifikaci Sportovní masáž je uveden na: http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailHodnoticihoStandardu.aspx?s=35&id=241.
Před zahájením zkoušky je uchazeč povinen prokázat svoji totožnost průkazem totožnosti. Doba přípravy na zkoušku je 15 minut, celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3,5 až 4 hodiny.


Související články