Jak se na zkoušku přihlásit?

  • 6. Duben 2012 - 12:46

Zájemce o zkoušku vyplní přihlášku a odešle ji elektronicky či v listinné podobě na adresu autorizované osoby, u níž hodlá zkoušku vykonat.

Informace o autorizovaných osobách je možno získat na webových stránkách: http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailHodnoticihoStandardu.aspx?s=35&id=241


Související články