Jak jsme maturovali

  • 4. Květen 2017 - 13:07

24. 4. 2017 jsme slavnostně nastoupili s žáky 4. A v hale SZŠ, kde jsme zahájili praktické maturitní zkoušky s přáním úspěchů od vedení školy i vedení nemocnice. 

S první skupinkou maturantů jsme se vzápětí odebrali na chirurgické oddělení, kde proběhla odpolední část praktické zkoušky. Do středy jsme maturovali na chirurgickém a další dva dny na interním oddělení. Praktická maturitní zkouška je vyvrcholením přípravy žáků v odborných předmětech, zejména pak praktických jako je Ošetřovatelství a Učební praxe. Další praktické maturitní zkoušky budou následovat u žáků třídy 5.V (večerního studia) a 4. B (žáků oboru Sociální činnost) od 15. 5. 2017. Žáci večerního studia prokáží své znalosti a dovednosti na urologickém a interním oddělení a žáci oboru Sociální činnost v Domově pro seniory na Erbenově nábřeží. Všem maturantům přeji hodně zdaru nejen u maturit, ale i posléze v každodenním životě ať již pracovním či osobním.

Mgr. Hana Kovářová, vedoucí praktického vyučování a zkoušející i přísedící u maturitních zkoušek

Fotogalerie zde


Související články