Hospic Olomouc

  • 6. Červen 2017 - 13:15

Poslední den, před nástupem na odbornou praxi, třída 3. A strávila v Olomouci.

V rámci předmětu teorie ošetřovatelství, tématu paliativní a hospicová péče navštívila Hospic na Svatém Kopečku. Hospic na Svatém Kopečku umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem prožít kvalitně a důstojným způsobem závěrečné období jejich života. Organizaci, strukturu, zásady a cíle žákům představila vrchní sestra Renáta Pročková, která žáky provázela celým dopolednem. Žáci obdivovali nejen lidský a profesionální přístup, ale také  pozitivní atmosféru, která z prostředí vyzařovala.

A protože jsme nespěchali domů, prožili jsme s třídním kolektivem pěkné odpoledne v nedaleké zoologické zahradě.

Mgr. Olga Králíková

Fotogalerie zde


Související články