Exkurze v Brně

  • 3. Říjen 2013 - 9:50

V rámci výuky odborného předmětu teorie ošetřovatelství se žáci 4. ročníků zúčastnili 1. října 2013 exkurze do dvou zdravotnických zařízení v Brně.

Nejprve se žáci seznámili s Masarykovým onkologickým ústavem. Návštěva tohoto pracoviště byla rozdělena do dvou fází. V úvodu žáci vyslechli v prostorách konferenční místnosti přednášky o historii, vývoji a perspektivách tohoto našeho předního zařízení pro léčbu onkologických pacientů. Další přednášky se již týkaly prevence, incidence, diagnostiky a léčby vybraných druhů nádorových onemocnění. Součástí odborných přednášek byla i prezentace výsledků lékových studií. Ve druhé části exkurze si žáci prohlédli pracoviště arteterapie, informační centrum a konziliární ambulanci. Masarykův onkologický ústav je výjimečným zařízením mezi 13 onkologickými ústavy naší republiky. V odpoledních hodinách studenti navštívili Ústav soudního lékařství. Při prohlídce muzea byli všichni zaujati vystavenými exponáty anatomických preparátů, při sledování pitvy si zase v duchu opakovali anatomii z 1. ročníku a mnozí se nějak nedokázali rychle zorientovat ve všech regiones a správně zařadit cor, pulmo, gaster, ren, colon, pankreas, lien, hepar, ureter, esophagus a všechna ta omenta, arterie, veny atd. atd. Vše, co žáci slyšeli a viděli, bylo velmi poučné a zajímavé. Zbývá si jen přát, aby informace byly žáky správně využity, tedy, aby posloužily alespoň u maturity a při péči o nemocné.

Mgr. Hana Kovářová, třídní učitelka 4.A  

Fotogalerie zde                            

 


Související články