Exkurze na Transfúzním a hematologickém oddělení Kroměřížské nemocnice

  • 14. Červen 2018 - 12:58

Dne 4. 6. 2018 se žáci 2. ročníku Střední zdravotnické školy v Kroměříži zúčastnili zajímavé a poučné exkurze na Transfúzním a hematologickém oddělení Kroměřížské nemocnice. 

Mohli jsme si prohlédnout křesla sloužící k odběrům krve a krevní plazmy, ale také nám bylo umožněno nahlédnout, jak se skladuje odebraná krev a krevní plazma. Zjistili jsme spoustu nových informací.

Dále jsme se dozvěděli, že se na Transfúzním oddělení dělají odběry krve pro autotransfúzi, u pacientů před operacemi, a to zejména pro ortopedické pacienty.

Exkurze se nám moc líbila, a chtěla bych poděkovat nejen za své spolužáky, ale i za paní učitelky paní primářce Mudr. Zdence Hřebačkové – za umožnění exkurze na tomto oddělení, a také paní Janě Štěpánkové – za provázení a předání všech informací. 

Veronika Nováková, žákyně 2. ročníku


Související články