Exkurze do sociálních zařízení ve Vídni

  • 15. Prosinec 2016 - 6:00

Dne 1. 12. 2016 se uskutečnila exkurze do sociálních zařízení ve Vídni a okolí. 

Exkurze byla plánována pro žáky oboru – sociální činnost. Cílem bylo ukázat žákům běžný způsob života seniorů v domovech  a jiných zařízeních.  Seznámit je s odbornou péčí, aktivizací, edukací klientů. Dále  motivovat žáky k prosociálnímu chování, pomoci, empatii a zamyšlení se nad prožitím smysluplného života klientů s ohledem na jejich individuální potřeby.

Exkurze byla doplněna i EVVO výchovou - navštívili jsme expozici v regionálním muzeu Dolních Věstonicích, s názvem „Život pod Pálavou“.

První návštěvu jsme uskutečnili v Domově st. Katharina, kde nás moc hezky přijala sestra Michaela. Bylo pro nás připraveno občerstvení /káva, čaj, zákusky/, což nás mile potěšilo. Poté jsme byli rozděleni do dvou skupin, jedna skupina měla překladatelku, v druhé skupině komunikovala slovensky mluvící sestra. Ukázali nám domov- jak klienti prožívají svůj čas, pokoje, relaxační místnosti, tělocvičnu, jídelny, vyšetřovny a jiné. Součástí Domova st. Kathariny je i nemocnice, jesle, mateřská i střední škola. Po prohlídce nám sestra Michaela,/ která se učí česky a kouzelně se snaží vyslovovat všechna naše obtížná slova/ ukázala jejich kapli, kde nám zahrála na varhany Preludium od J.S. Bacha.  Byl to moc pěkný zážitek, jak se hudba pěkně nesla kaplí- až se nám všem tajil dech. A to nebylo všechno. Sestra Michaela si připravila pro žáky- přívěsek Panenky Marie, který byl posvěcený přímo Papežem Františkem  a  popřála žákům hodně sil v jejich náročné práci. Sestra Michaela se s námi šla rozloučit k autobusu, naposledy  jsme usmívající se, empatií vyzařující sestře zamávali a ujížděli jsme do  Maria Anzbachu. Zde jsme navštívili Domov st. Louise, který byl odlišný od domova ve Vídni. Měl prostornou zahradu, kde mohl přijít kdokoliv z městečka, malé děti, školáci, rodiče, přátelé, sousedi a navštívit tak své blízké a přátele v domově. Obyvatelé městečka můžou v domově chodit na cvičení, rehabilitace, různé aktivity. Život v domově je tak propojen s obyvateli městečka – to se nám všem moc líbilo. Klienti mohou chodit do zahrady přes různé terasy, které jsou kolem domova. V domově se nám líbil velmi pěkný přístup ke klientům. Samozřejmostí bylo vaření kávy pro klienty v malých kavárničkách, které mají na každém poschodí. Klienti se můžou starat i o malá domácí zvířata. Mají tam  kocoura a kočku Felixe a Ann, papoušky, morčata aj. Kromě  zvířat tam mají plán aktivit pro klienty – nejen dopoledne, ale i odpoledne. Takže klienti nemají čas na smutek. Můžou si zahrát společenské hry, zazpívat, malovat, cvičit, pracovat v různých dílnách, koupat se v bazénu a chodit na procházky. Samozřejmostí jsou návštěvy blízkých každý den. Všechny sestry, pečovatelé dávali klientům nejen naději, ale i velký dar sebe. Dělá jim radost obdarovávat druhé…

 V domově se nám moc líbilo. Cítili jsme tu pozitivní energii, přátelství, empatii a vůli k pomoci…

Závěr naší cesty byl na vídeňských trzích, kde byly stánky s vánočním zbožím.  Prožili a užili jsme  vánoční atmosféru  před  vídeňskou radnicí.

Pedagogové a žáci jsou rádi, že nám tato zkušenost, navštívit sociální zařízení ve Vídni byla umožněna. Tímto bych chtěla poděkovat hlavní – vrchní sestře Mgr. Martině Tenčíkové za pomoc při plánování a umožnění navštívit tato sociální zařízení. Rádi bychom s pracovníky Nemocnice Milosrdných sester sv. Vincence de Paul spolupracovali i nadále.

Mgr. Věra Koščová 

Fotogalerie zde


Související články