Evropský den jazyků – TALK TO ME

  • 30. Září 2019 - 8:05

Dne 26. září se – stejně jako po celé Evropě – uskutečnil na naší škole již tradiční Evropský den jazyků, jenž byl tentokrát pojat trochu jinak, než tomu bylo v předchozích letech. Pět tříd, které se tohoto projektového dne zúčastnily, navštívilo Arcibiskupský zámek v Kroměříži, Knihovnu Kroměřížska a Muzeum Kroměřížska.

V zámku se prvních a druhých ročníků ujala velmi milá průvodkyně, která studenty i vyučující provedla po reprezentačních sálech tohoto honosného sídla. Její výklad byl nicméně veden v anglickém jazyce, a studenti se tak mohli zdokonalovat v jazyce a prozkoumat své limity anglické pasivní slovní zásoby. Průvodkyně fundovaně a ochotně odpovídala i na položené dotazy. Prohlédli jsme si tak nejen hudební sál s výbornou akustikou, ale také místní klenot – zámeckou knihovnu. Pro studenty byl – jak se na závěr shodli – výklad v angličtině velmi vítaným zpestřením a pro mnohé i nebývalou zkušeností. Zámek společně s námi navštívila i rodilá mluvčí z USA, stážistka Rachel, jež u nás aktuálně na škole působí. Studenti s ní tak mohli spontánně rokovat o věcech, které je při prohlídce zaujaly.

Druhé ročníky a třída 3. A si zase vychutnaly workshopy, které pro ně připravila Knihovna Kroměřížska. Zde se veškerý program odvíjel od dvou jazyků – španělštiny a bulharštiny. Zejména bulharština není v povědomí studentů příliš rozšířená, proto pro ně bylo velmi lákavé dozvědět se, jak tento jazyk vlastně vypadá. Nešlo ale jen o suchý funkční popis gramatického systému jazyka… Ba právě naopak! Lektorky si pro studenty připravily bohatý program opírající se i o historii jazyka, jeho reálie a národní charakterové znaky jeho mluvčích.

První ročníky a třída 3. A si závěrem programu ještě prohlédly vybrané expozice Muzea Kroměřížska – podzemí, expozici o plyšových medvídcích (kde se mj. mohli dozvědět, že známý medvídek Teddy dostal své jméno po americkém prezidentu T. Rooseveltovi, který se jednou na lovu medvěda zastal) nebo sál věnovaný vývoji hodin s gigantickým hodinovým strojkem. Přece jen nejzajímavější ale byla stálá výstava věnovaná kroměřížskému rodáku Maxi Švabinskému. Studenti tak měli možnost nejen si na vlastní oči prohlédnout jednu z verzí Švabinského světově známého obrazu „Splynutí duší“, ale mohli také načerpat zajímavé informace z vyčerpávajícího a skutečně zaujatého výkladu místní průvodkyně.

Studenti i pedagogové se shodli na tom, že se Evropský den jazyků velmi vydařil. Těšíme se tak, co nám přinese jeho další ročník.

PK cizích jazyků

Fotogalerie zde


Související články