Dobrovolnictví ve školním roce 2011/2012

  • 12. Červen 2012 - 12:16

Dobrovolnictví - je jedním z nejkrásnějších zadostiučinění tohoto
života, že žádný člověk nemůže upřímně pomoci
druhému, aniž by nepomohl i sám sobě.

Ve školním roce  2011/2012  pracovalo  v dobrovolnickém programu deset dobrovolníků.:
Navrátilová, Ivánková, Pátíková, Procházková, Moudrá, Štachová, Bartošíková, Rerková, Všetulová, Přikrylová.
Za jejich dobrovolnickou činnost jim patří velké poděkování. V dobrovolnickém programu odpracovali 420 hodin.
Při realizaci dobrovolnických programů spolupracujeme s Odborným léčebným ústavem ortoptickým při Nemocnici v Kroměříži, Nemocnicí sv. Vincence de Paul, Psychiatrickou léčebnou v Kroměříži, Domovem pro osoby se zdravotním postižením v Kvasicích a Klokánkem- Fond ohrožených dětí.
Připravujeme se na spolupráci s Barborkou – ústavem sociální péče.
Dobrovolníky získáváme především z  našich žáků Střední zdravotnické školy Kroměříž. Žáci, kteří projeví při náboru zájem o program, procházejí důkladnými psychologickými osobnostními testy, které mají za cíl vyloučit případné nežádoucí   osobnostní charakteristiky a motivace. Hlavním kritériem jsou také vysoká odolnost vůči zátěži, schopnost řešit krizové situace, dobré komunikační schopnosti a empatie. Vybraní dobrovolníci pak absolvují společně povinný intenzivní výcvik, který je zaměřen na sebepoznání, komunikaci, a formy řešení případných konfliktních situací.
Tyto testy dělají žáci naší školy ve spolupráci s o.s. Spektrum.

Naší nejlepší dobrovolnicí ve šk. r. 2011/2012  byla Markéta Navrátilová, žákyně čtvrtého ročníku, která letos odmaturovala a ukončila studium na naší škole.
Markéta chodila do Nemocnice Milosrdných sester.
Dělala „společnost“  klientce, která se stala její „kamarádkou“. Tato paní se čtyři roky nedostala do města, Markéta ji vzala na invalidní vozíček a jela s ní do města, na kávu, na jarmark…
Markéta  odpracovala v dobrovolnickém programu 185 hodin. Na  slavnostním vyřazení absolventů Střední zdravotnické školy Kroměříž v pondělí 28. května 2012 ve Sněmovním sále Arcibiskupského zámku v Kroměříži byla Markéta oceněna Bc. Lenkou  Chytilovou z o.s. Spektrum. Byla také navržena pracovníky o.s. Spektrum na cenu „Křesadlo 2012“.
Křesadlo je "cena pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci" a představuje vykřesané jiskry dobra a lidství, které kolem sebe šíří ochotní dobrovolníci.

Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení…
Děkuji Markétě  Nvrátilové a všem dobrovolníkům za jejich prosociální činnost
Mgr. Věra Koščová
Koordinátor dobrovolnictví na SZŠ Kroměříž  
 


Související články