Dobrá zpráva o třetích ročnících

  • 21. Červen 2014 - 10:21

20. června skončila žákům 3. ročníků souvislá odborná praxe.

První samostatná zkušenost s každodenní realitou zdravotnického povolání! Tři týdny den co den v běžném provozu lůžkových oddělení Kroměřížské nemocnice nebo Nemocnice Milosrdných sester. Bez vedení učitelky, bez opory učebnic či powerpointových prezentací, mnohdy i bez porady se spolužáky, jen se svými znalostmi, praktickými dovednostmi, zručností a se svým „zdravým rozumem“. Nelehké, ale velmi prospěšné objevování nového     a zároveň ověřování vlastních sil, schopností, dovedností, trpělivosti, vůle, odhodlání, empatie…. Zkrátka, na naše třeťáky dýchnul skutečný profesionální život! A většině z nich se to líbilo! Čelili sice náročným situacím, mnohdy si nevěděli rady, otáleli, stále se ptali, často byli nejistí a ochromení odpovědností, ale nevzdali to! Postupně překonali první úskalí, pozvolna nabývali jistotu při odborných výkonech a zcela bezděčně si začali uvědomovat zdravou profesionální hrdost.

Učitelé jsou na své žáky právem hrdí, neboť četná pochvalná hodnocení od zdravotníků i pacientů jsou příslibem optimistického výhledu do budoucna.

PhDr. Ludmila Hanáková

Fotogalerie zde

 


Související články