Den seniorů

  • 3. Říjen 2019 - 12:45

Dne 2. října se naše škola zúčastnila Dne seniorů.

 

Tento den byl velmi zajímavý, plný zážitků a přinesl nám i mnoho nových poznatků. Nejen, že jsme mohli lidem zdarma změřit glykémii a krevní tlak, ale jako žáci Střední zdravotnické školy v Kroměříži jsme tuto akci ocenili také jako cennou zkušenost pro naši praxi - naučili jsme se více komunikovat se starými lidmi. Zároveň jsme toho všeho využili i jako poučení do našich životů a pro své budoucí studentské kariéry. Také jsme si, nyní alespoň na těch pár hodin, mohli vyzkoušet, jaké to je, když se Vás pacient/klient zeptá na nějakou otázku a čeká od Vás odbornou odpověď – sedíte totiž přece jen naproti nim v uniformě jako zdravotník. Byli jsme nervózní, abychom jim neodpověděli špatně nebo abychom jim vůbec dokázali na danou otázku odpovědět. Těšíme se ale, že i na dalších školních akcích budeme moci být veřejnosti k dispozici a správně odborně zodpovědět kladené otázky týkající se nejen zdravotnictví, ale i života. 

Sedláková Tereza, Strakuláková Michaela, Úlehlová Jaroslava, Zavřelová Adéla – žákyně 3.A  

Dne 2. 10. jsme navštívili akci s názvem Den seniorů, který se uskutečnil v rámci kampaně DNY ZDRAVÍ KROMĚŘÍŽ 2019. Ve vstupní hale Domu kultury byl umístěn velký model plic, kde jsme si prohlédli video s bronchoskopickým záznamem. Dále jsme si mohli nechat změřit svou vlastní vitální kapacitu plic, krevní tlak a hodnotu glykémie. Informace z oblasti nutriční podpory a aktivizace seniorů v sociálních službách města Kro

měříž nám poskytli erudovaní sociální pracovníci. Akce byla zajímavá, nicméně do jisté míry příliš skromná. Přesto všem pořadatelům patří velké díky.

Třída 2. A

Fotogalerie zde

 

 


Související články