Den bez aut

  • 20. Září 2018 - 8:19

Ve středu 19. 9. 2018 jsme měli možnost se aktivně účastnit akce „DEN BEZ AUT“ pořádanou Českým červeným křížem v Kroměříži. 

Úkolem žáků naší školy bylo obeznámit žáky pátých tříd z několika škol v Kroměříži s kardiopulmonální resuscitací. Úkolu se zhostili výborně! Za dopoledne se jim podařilo informovat o správném provedení KPR asi 350 dětí.

Celá akce měla preventivní a výchovný charakter a byla velice dobře zorganizována. Děti zde měly možnost si aktivně vyzkoušet jízdu na kole či koloběžce s dodržováním všech jízdních pravidel na silnici, znalost dopravních značek, simulaci chůze pod omamnou látkou či v opilosti za pomoci speciálních brýlí, péči o raněné a již zmíněnou resuscitaci.

Touto cestou bych ráda poděkovala všem aktivně zúčastněným žákům z 2. a 3. ročníku naší školy za perfektně provedenou práci. Konkrétně Adamovi, Alešovi, Adéle, Lucii a Adéle.

Mgr. Zuzana Poláchová, odborná učitelka

V rámci této akce byly pořizovány obrazové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

 

 


Související články