Další vzdělávání pedagogů projektového týmu školy

  • 20. Únor 2012 - 11:50

Přestože má škola již bohaté zkušenosti se vzděláváním dospělých a mezi učitelkami odborných předmětů působí nemálo zkušených lektorek celoživotního učení, byla z řady nových mladých učitelů vybrána nová skupina sedmi lidí a ti byli zařazeni do aktuálně pořádaného certifikovaného kurzu LEKTOR VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH.

Nároky na kvalitního lektora jsou velké. Svou roli hrají nejen osobnostní předpoklady, ale od lektora se rovněž očekává mnoho znalostí a dovedností jako např. zvládnutí metodiky vzdělávání dospělých, schopnost sestavení vyučovacích modulů, práce s didaktickými pomůckami, ovládání komunikačních dovedností, práce se skupinou aj.

V závěru roku 2011 proběhlo v SOŠ Otrokovice zahájení kurzu pořádaného Univerzitou Palackého v Olomouci a zajišťovaného Institutem celoživotního vzdělávání. Kurz pokračuje v roce 2012. Počet výukových hodin činí 100 hodin, z toho prezenčně 30 hodin, distančně 70 hodin. Vstupní tutoriál absolvovala skupina pedagogů společně jako tým, do I. a II. tutoriálu byli členové týmu rozděleni do skupin. Po absolvování daného programu a vyhodnocení zpracované závěrečné práce obdrží účastníci kurzu osvědčení o absolvování Certifikovaného kurzu lektor vzdělávání dospělých. Škola tak rozšíří své řady učitelů, kteří se aktivně staví k potřebě se neustále vzdělávat a posilovat svoje stávající znalosti a dovednosti.

 

Mgr. Dagmar Ondrušková, mentor školy


Související články