Co následuje po zkoušce?

  • 6. Duben 2012 - 13:01

Po zkoušce oznámí zkoušející uchazeči výsledek zkoušky.  Písemné sdělení o výsledku zkoušky oznámí uchazeči autorizovaná osoba (Střední zdravotnická škola Kroměříž), a to do 5 dnů ode dne konání zkoušky, kdy úspěšným účastníkům zkoušky předá nebo zašle osvědčení o získání profesní kvalifikace.


Související články