Centrum zdraví

  • 19. Únor 2015 - 8:47

Ve středu 18. února 2015 jsme nabídli další z přednášek pro veřejnost.

Tentokrát jsme se zaměřili na velmi citlivé téma – na problémy spojené s únikem moči. Přednášející MUDr. Libor Palička (lékař Urologického oddělení Kroměřížské nemocnice a.s.) seznámil přítomné srozumitelnou formou s příčinami, jednotlivými projevy i stupni inkontinence, přednáška byla pro lepší pochopení doprovázena i obrazovou prezentací. V závěru setkání pan doktor odpověděl i na několik otázek účastníků.

Že jde opravdu o aktuální problematiku, dokládá i návštěvnost programu. Shodně jsme zaznamenali v úvodu odpoledne i vyšší zájem o nabízená měření základních zdravotních ukazatelů (cukr a cholesterol v krvi, krevní tlak, krevní skupina, množství tuku v těle, hladina kyslíku v krvi). Žáci 2.A – Helena Kocfeldová, Petr Topič a žákyně 3. A – Lucie Blažková, Kateřina Julinová měli po celou hodinu před zahájením přednášky plné ruce práce. Zájem veřejnosti o tuto zdravotně edukační aktivita nás těší, svědčí to o stoupající míře odpovědnosti každého za svoje zdraví. Věříme, že to je i výsledek dlouhodobé práce Centra zdraví při SZŠ Kroměříž. Všem zúčastněným žákům děkujeme za jejich ochotu i zájem s námi spolupracovat.

Fotogalerie zde


Související články