Celostátní soutěž v poskytování první pomoci

  • 27. Červen 2017 - 7:39

Celostátní soutěž v poskytování první pomoci

Letošní rok aktivit první pomoci zakončili žáci navštěvující seminář první pomoci nad očekávání dobře. Jelikož se účastnili soutěže v poskytování první pomoci poprvé, nasávali atmosféru, jak to jen šlo, byli vnímaví a bylo vidět postupné zlepšování na každém stanovišti. Přestože v rámci výuky, semináře a aktivit první pomoci se letos seznámili s mnohými praktickými situacemi, nemůžeme v rámci školních podmínek žákům nabídnout lepší příležitost, než si všechny své nabyté vědomosti a dovednosti odzkoušet v reálném prostředí tábora a okolí Zálesí v obci Mladé Bříště. Ve dnech 21. a 22. června 2017 se proto družstvo nominované na tuto soutěž ve složení Denisa Neprašová, Veronika Slámová, Adam Závrbský, kterým nakonec po zranění jejich velitelky velel Miroslav Olivík, vydalo porovnat své síly s žáky jiných SZŠ celé republiky, Rakouska a Německa. Již v příjezdový den družstva vybíhala do hloubi lesa a poskytovala první pomoc na 4 stanovištích s 3 – 8 zraněnými. Následující den se žáci potýkali s nejrůznějšími situacemi v podobě náhlých stavů a poranění na 3 stanovištích a na 5. stanovišti prokázali  svoji fyzickou zdatnost.

Naši letošní ,,prváci“ na závěrečném nástupu sami byli překvapeni, když od 36. místa zazněla KROMĚŘÍŽ až na velmi pěkném 14. místě. Jelikož soutěžili s o rok staršími spolužáky a kriticky hodnotili svoji práci, mnoho si šancí nedávali a jen s malou dušičkou očekávali výsledek.

Myslím, že celé dva dny si velmi užili. Kromě zajímavých situací první pomoci hráli plážový volejbal, šprýmovali v bazénu, zorganizovali táborák i pro ostatní a hru na kytaru se zpěvem, navazovali kontakty s česky i německy mluvícími spolužáky a humorem a pohodou hýřili po celé dva dny.

Děkuji za výborné mladé lidi a těším se na další spolupráci.

Mgr. Hana Kovářová, koordinátorka semináře PP

Fotogalerie zde

 


Související články