Celostátní soutěž v ošetřovatelství

  • 28. Březen 2019 - 10:22

Dne 21. 3. 2019 jsem se zúčastnila celorepublikové soutěže v ošetřovatelství v Praze.

Mým doprovodem se stala paní učitelka Mgr. Naděžda Procházková, se kterou jsme se na tento den připravovaly zodpovědně. Soutěž se konala na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole Ruská v Praze. Hlavním tématem soutěže bylo rehabilitační ošetřovatelství. Soutěžili žáci ze šestnácti zdravotnických škol z celé České republiky.

Soutěž se skládala ze dvou částí. Z teoretické části, kde jsme prezentovali různá témata z rehabilitačního ošetřovatelství. Já jsem si zvolila téma Dechová cvičení. Druhou částí byla praktická zkouška ve formě kazuistiky, kdy jsem měla určit ošetřovatelské problémy a navrhnout jejich řešení. Pak jsem prakticky předvedla úkoly, které z kazuistiky vyplynuly.

I když jsem se neumístila na předních příčkách, jsem ráda za tuto zkušenost. Prostředí, ve kterém jsem soutěžila, mi přišlo velmi přátelské.

Kristýna Rašová, žákyně třídy 3.B

Fotogalerie zde

V rámci této akce, kterou pořádá SZŠ Kroměříž, byly pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ Kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Související články