Ateroskleróza a cévní mozková příhoda - zpráva

  • 12. Leden 2012 - 20:02

Dne 12. ledna 2012 se v prostorách Klubu Starý pivovar uskutečnila první odborná přednáška na téma ATEROSKLERÓZA A CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA.

Téma si srozumitelně a přehledně připravila lékařka neurologického oddělení Kroměřížské nemocnice a. s. MUDr. Blanka Matušková. Ve svém vystoupení se zaměřila na podstatu onemocnění, příčiny, které ke vzniku problematiky kornatění cév   a jejich důsledku vedou, na možnosti prevence   a v neposlední řadě pomoc, kterou nemocný potřebuje při uzávěru cévy v mozku. Přednáška se setkala s velkým zájmem veřejnosti.

Do klubu se postupně dostavilo asi 65 zájemců nejen o přednášku, ale i o měření hladiny cholesterolu a cukru v krvi, krevního tlaku a optimální hmotnosti.

Poděkování za zajímavě prožité odpoledne patří také žákům školy Justíně Zaoralové, Silvii Mikulcové, Leoně Pajgrové z 2.A a Denisy Všetulové a Lucii Záviškové z 3. A, které se poprvé ujaly role průvodců a poskytovatelů služby spojené s měřením zdravotních ukazatelů.

Na závěr této první akce připravované pro veřejnost, byli všichni přítomni pozváni na další akci, která se uskuteční dne 2. února 2012 s MUDr. Stulíkem na téma STRES – SPOUŠTĚČ NEJEN ZÁVAŽNÝCH SOMATICKÝCH ONEMOCNĚNÍ.

Dana Aronnová
Koordinátorka Centra zdraví při Střední zdravotnické škole Kroměříž

Fotografie v samostatné fotogalerii.


Související články