Aktuální sdělení pro uchazeče o studium

  • 1. Květen 2020 - 5:16

Přijímací řízení do oboru PRAKTICKÁ SESTRA .

Řádný termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na 8. 6. 2020 od 8.30 hod. 

Zkoušky se zúčastní uchazeči, kteří v přihlášce ke studiu uvedli SZŠ Kroměříž na 1. místě a dále pak ti uchazeči, kteří uvedli naši školu na 2. místě a na 1. místě uvedli nematuritní obor. 
 
Uchazeči, kteří se z vážného důvodu nezúčastní jednotné přijímací zkoušky 8.6.2020, a kteří svou neúčast omluví písemně ředitelce školy do 3 dnů, mohou konat jednotnou přijímací zkoušku v náhradním termínu, a to 23. 6. 2020. 
 
Uchazeči, kteří uvedli naši školu na prvním místě, obdrží písemné pozvání s upřesňujícími údaji.
 
 
PhDr. Ludmila Hanáková
ředitelka školy

Související články