Aktivní spolupráce naší školy s ČČK

  • 17. Květen 2019 - 13:20

Dne 16. 5. 2019 pořádal ČČK akci SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ V PRVNÍ POMOCI“. 

Soutěž se za nepříznivého počasí konala na Dětském dopravním hřišti a v prostorách tělocvičny Domova mládeže Štěchovice v Kroměříži. Soutěže se zúčastnili žáci 1. a 2. stupně ZŠ a víceletých gymnázií, celkem tak utvořili 17 družstev. 

Naši studenti 1. ročníku na sebe vzali role figurantů i rozhodčích. Namaskovaní studenti SZŠ Kroměříž demonstrovali různé modelové situace (úrazy), se kterými se může člověk setkat v běžném životě. Žáci základních škol v utvořených družstvech měli za úkol poskytnout první pomoc. Akce se velmi vydařila  a v odbornosti se procvičili nejen žáci základních škol, ale i studenti SZŠ. Poděkování patří žákům SZŠ Kroměříž 1.B – Horákové K., Janáčkové A., Kameníkové M., Ševčíkové B., Urbanové K., Urbanová M., Vargové Z., Večeřové P., Žižlavské V., Pribišovi M., Daňkové E., Novákovi A., Kroutilové S., Foltýnové T.

Mgr. Petra Strnadelová

Fotogalerie zde

V rámci této akce, kterou pořádá SZŠ Kroměříž, budou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace školy. SZŠ kroměříž nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.


Související články